PROJECT

BEGELEIDING

Mister BIM is tijdens de ontwerp-, bouwvoorbereidings- en uitvoeringsfase van projecten een onafhankelijke partij welke de BIM-processen begeleid.

 

Projecten uitgevoerd met een BIM, vragen om aanvullende afspraken naast die van het reguliere projectmanagement.

Hiervan is bijvoorbeeld een BIM Project Plan (veelal een BIM protocol genoemd) een onderdeel.

Mister BIM heeft de nodige ervaring met betrekking tot het opzetten maar ook bewaken van de afspraken welke in dit BIM Project Plan worden opgezet.

Mister BIM is dan ook bij uitstek de partij om de BIM-regisseur of -management rol te vervullen en dus binnen het project zorg te dragen voor bijvoorbeeld tijdige afstemming tussen partijen.

Het beleggen van zogenaamde model controle sessies is ook onderdeel van het takenpakket waarbij de (aspect)modellen op rijkheid, clashes of consistentie op zowel data als geometrie worden gecontroleerd.

Het is de bedoeling een project virtueel op te leveren alvorens te starten met de daadwerkelijke uitvoering.

 

Directe expertise is aanwezig voor wat betreft de volgende software producten:

  • Autodesk Navisworks Manage (tot en met versie 2015)
  • Tekla BIMSight
  • Solibri
  • Autodesk Design Review
Projecten begeleid door een 3D model vragen om structuur. Mister BIM is gespecialiseerd in het begleiden en leiden van BIM gerelateerde projecte
MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.