PROJECT

ADVIES

BIM staat evenzogoed voor integraal samenwerken. Daarmee maakt BIM zich interessant voor alle partijen in de bouwkolom.

Een BIM is meer dan enkel een model of modellen. BIM is met name een proces.

 

Het invoeren van BIM vraagt een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals kennis, inrichting en praktijk.

 • Kennis - Het daadwerkelijk al een keer in de praktijk hebben ervaren hoe een BIM proces verloopt en deze kennis toepasbaar kunnen maken.
 • Inrichten - Inrichten van de benodigde hulpmiddelen, maar ook het voorbereiden van de mensen die met de hulpmiddelen moeten gaan werken.
  Volgens Mister BIM gaat dit verder dan enkel een knoppencursus.
 • Praktijk - Een daadwerkelijk project waarbij direct aan de slag kan worden gegaan.

Dit alles afgestemd op verwachtingen en vooraf vastgestelde doelen.

 

Mister BIM levert maatwerk advies afgestemd op de betreffende organisatie. Hierbij kunnen de navolgende aspecten worden opgepakt:

 • Software advies
 • Opleidingen advies
 • Training model check software
 • Training modelleer software
 • BIM Project Plan
 • BIM procesinrichting

 

Mister BIM heeft inmiddels vanuit haar praktijkervaring geleerd dat naast een praktische BIM, er ook een strategische BIM is.

BIM is dan ook in de optiek van Mister BIM absoluut project overstijgend.

BIM staat voor Mister BIM dus niet enkel voor Bouw Informatie Modelleren maar ook zeker voor Bouwen Is Mensenwerk.

Kijk dus ook even op de pagina Bouwen is Mensenwerk voor meer informatie.

Virtueel bouwen of bouwen op basis van een BIM vraagt een gedegen plan van aanpak. Mister BIM heeft de juiste ervaring om u hierbij te helpen.


MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.