MISTER BIM GAAT DOORWAAR ANDEREN STOPPEN        WIJ ETEN, DRINKEN EN SLAPEN BIM

 

ONZE VISIE

SAMENWERKEN

 

 

BEGINNEN MET HET EINDE IN GEDACHTEN.

"Waarvoor worden wij elke ochtend wakker bij Mister BIM?"

Deze vraag hebben wij ons gesteld bij de opstart van Mister BIM en we konden eigenlijk maar 1 antwoord verzinnen. Elke dag moet voor ons het begin zijn van 'a seven day weekend'. Dit houdt in: Doen waar je je goed bij voelt en het liefst ook gelukkig van wordt. Persoonlijk zijn we van mening dat de huidige hiërarchische manier van ”managen” gedateerd is en in de nabije toekomst zal verdwijnen. Deze zal plaats gaan maken voor een samenwerking op gelijke voet. En dit zal zich niet enkel tot de bouw beperken. Maar zijn organisaties en de markt wel klaar voor de nieuwe generatie werknemers en 'het nieuwe werken'? Het gaat er straks niet meer om dat je kennis hebt, het gaat erom hoe je in staat bent om deze kennis te gebruiken en het belang toe te toevoegen in de gehele keten.


Wij van Mister BIM zullen bij de invoering van BIM veel verder kijken dan enkel de software, hardware en opleidingen. Wij willen organisaties ondersteunen en begeleiden bij het verkrijgen van een totaal visie waarbij BIM één van de middelen is om uiteindelijk het gestelde resultaat te behalen.

Onze ambitie en missie is dan ook de scope van mensen en organisaties te verbreden. Hen te stimuleren verder te kijken dan de dag van vandaag of morgen. Strategisch, tactisch  en operationeel te laten samenvloeien en als organisatie klaar te staan voor een nieuw tijdperk.

 

ONZE AMBITIE

 

 

BIM, ketenintegratie of LEAN, allemaal hedendaagse begrippen die enerzijds leiden tot verandering, anderzijds tot veel confusie.
In de optiek van Mister BIM praten we nu ook over een tussenfase.
Op termijn zullen de begrippen weer verdwijnen en dan heet het gewoon weer werk.
Wat veel interessanter gaat worden is hoe we werk blijven organiseren.

Arbeidskrachten worden binnen nu en 20 jaar met 40% gereduceerd.

Technologie blijft zich sterk en snel ontwikkelen en gaat haar grenzen steeds verder verleggen.
Data wordt en is het nieuwe goud.


De televisieserie Star Trek was in de jaren 60 al ver zijn tijd vooruit. heden ten dage zijn bijna alle zaken die in deze serie werden bedacht een dagelijkse werkelijkheid voor ons geworden. We praten hier over een tijdsbestek van 50 jaar of minder.

Hoe moeten we dan kijken naar de SiFi films die nu aan ons worden aangeboden? En dat dan in combinatie met de snelheid waarin technologie zich op dit moment ontwikkeld?

Inmiddels heeft Microsoft de HoloLens wereldbekend gemaakt. En het bedrijf Magic Leap volgt op de voet met een gelijksoortige ontwikkeling maar dan nog radicaler. Technologie is niet meer te stoppen en de snelheid waarmee het zich ontwikkeld zal enkel maar versnellen.

 

Voorspellen is niet ons beste vak maar dat we in een heel spannend tijdframe zitten is evident.
Gedrag en houding in combinatie met slimme technologie lijken de grote overlevers te gaan worden die ons gaan brengen naar het nieuwe tijdperk van werken en leven.

VISIE IS DE KUNST VAN HET ZIEN WAT ANDEREN NIET ZIEN.

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER.

Mister BIM werkt graag samen met partijen. Iedereen heeft zijn of haar specifieke kwaliteiten of kennis. Om onze klanten optimaal te bedienen zet Mister BIM mensen in op de juiste momenten en met de juiste achtergrond. Wij geloven niet (meer) in grote organisaties waar alle expertise onder 1 dak aanwezig is. De klant betaald in principe daarmee indirect ook voor expertise welke mogelijk in het geheel niet wordt ingezet op zijn of haar project. Een flexibele 'workforce' met daadwerkelijk gerichte kennis en kunde voor dat gene wat op dat moment gevraagd wordt.

Beginnen met het einde in gedachten.
Visie is de kunst van het zien wat anderen niet zien.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.