Projecten begeleid door een 3D model vragen om structuur. Mister BIM is gespecialiseerd in het begleiden en leiden van BIM gerelateerde projecte

PROJECT BEGELEIDING

 

 

 

BIM en projecten vragen om begeleiding op meerdere vlakken. Mister BIM kan u hierbij ondersteunen.

Voor de uitwerking van 3D modellen of Bouw Informatie Modellen kunt u terecht bij Mister BIM. Van bestaand vastgoed tot nieuwbouw.

PROJECT
UITWERKING

 

 

 

Voor de uitwerking van 3D modellen of Bouw Informatie Modellen kunt u terecht bij Mister BIM. Van bestaand vastgoed tot nieuwbouw.

 

LEES MEER

Virtueel bouwen of bouwen op basis van een BIM vraagt een gedegen plan van aanpak. Mister BIM heeft de juiste ervaring om u hierbij te helpen.

PROJECT

ADVIES

 

 

 

Virtueel bouwen of bouwen op basis van een BIM vraagt een gedegen plan van aanpak. Van initiatieffase tot bouwvoorbereiding of de beheer & onderhoudsfase. Begin met het einde in zicht is hierbij een bekend motto. Mister BIM heeft de juiste ervaring om u hierbij te helpen.

LEES MEER

BIM of BIM? Voor beiden geldt dat de mens een cruciale rol invult. Zonder mens geen proces en zonder proces geen model.

BOUWEN IS

MENSENWERK

 

 

 

BIM staat ook voor Bouwen is Mensenwerk. Mensen zijn cruciaal voor het wel slagen van een project. Mensen maken ook het verschil.

LEES MEER

DIENSTENDOOR MISTER BIM        "EEN PERSOON DIE NOOIT EEN FOUT HEEFT GEMAAKT HEEFT NOOIT IETS NIEUWS GEPROBEERD" - ALBERT EINSTEIN

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.