Veel onduidelijk over BIM en wat het nu daadwerkelijk is. Kan het in een hokje worden gevangen? Moet men dat willen?

BIM,
WAT IS HET?

 

 

 

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over BIM en wat het nu daadwerkelijk is. Kan het in een hokje worden gevangen? Moet men dat willen? Een innovatie direct weer toewijzen aan iets bestaands is dat verstandig? Vragen die Mister BIM bezig houden.

Waarom beginnen aan iets nieuws? Waarom zou BIM meerwaarde kunnen bieden? Waarom kost BIM inspanning?

BIM,
WAAROM?

 

 

 

Waarom beginnen aan iets nieuws? Waarom zou BIM meerwaarde kunnen bieden? Waarom kost BIM inspanning? Vragen die organisaties en directies bezig houden bij elke introductie van iets nieuws. Of het nu gaat om aan te passen of nieuwe processen of het implementeren van nieuwe hard- en/of software. Wat levert het uiteindelijk op?

 

Is BIM nou wel allemaal zo nieuw? Is het geen oude wijn in nieuwe zakken? Of zorgt BIM juist voor een stroomversnelling?

BIM,

NIEUW?

 

 

 

Is BIM nou wel allemaal zo nieuw? Is het geen oude wijn in nieuwe zakken? Of zorgt BIM juist voor een stroomversnelling?
Hebben we een steek laten vallen met de introductie van CAD (Computer Aided Drawing)?

BIM is naast theorie toch ook echt wel praktijk. Echter, het is niet alleen software wat de klok slaat!

BIM,

AAN DE SLAG!

 

 

 

BIM is naast theorie toch ook echt wel praktijk. Echter, het is niet alleen software wat de klok slaat!

BOUWEN ISMENSENWERK        "ALS IK LOSLAAT WAT IK BEN, WORD IK WAT IK ZOU KUNNEN ZIJN" - LAO TZU

MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.