BIM,

NIEUW?

Is BIM nou wel allemaal zo nieuw? Is het geen oude wijn in nieuwe zakken? Of zorgt BIM juist voor een stroomversnelling?

Onderstaand stuk proza is niet bedoeld als een academisch of wetenschappelijk stuk. Het idee was om een beetje orde en duidelijkheid te scheppen zonder al te veel te verdiepen. Het motto van Mister BIM is "Keep-It-Simple & SMART". Praat van gebruiker tot gebruiker. Iets als "BIM geschiedenis voor dummies" van dummies. Als eerste willen wij u dan ook graag een tweetal motiverende boodschappen ter overdenking meegeven:

  • "We kunnen niet worden wat we willen zijn door te blijven wat we zijn."
    -Max Dupree.
  • "Het grootste obstakel om te veranderen zijn wij zelf!"
    - Elizabeth Stilwell

 

BIM, nieuw?

BIM is in principe geen nieuw fenomeen. Al jaren wordt virtueel bouwen toegepast in diverse andere branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vliegtuig-, automotive- of de petrochemische industrie.


BIM in haar huidige vorm binnen de bouwbranche kent een oorsprong ergens in de 80'er jaren van de vorige eeuw.
In Hongarije werd het modelleer programma ArchiCAD ontwikkeld wat functioneerde op het MAC platform. Dit programma was al in staat 3D modellen te genereren met daaraan gekoppelde informatie.

Dit was de basis voor het bedrijf wat we nu nog steeds kennen onder de naam Graphisoft.

Daartegenover staat de ontwikkeling van AutoCAD wat werd ontwikkeld door Autodesk.
AutoCAD was in principe een digitale versie van het aloude tekenbord.
Het papier werd een beeldscherm en de pen een puck met kruisdraden.

Ondanks de vooruitstrevende technologie van Graphisoft koos de wereld massaal voor Autodesk AutoCAD.

Waarom?

Ook hier gaat het om de verandering zo dicht mogelijk tegen het bestaande aan te houden. Ondanks de introductie van de computer, het loslaten van pennen en potloden en niet meer staan achter een tekenbord was 2D CAD toch heel toegankelijk voor de meeste mensen.
Simpel geredeneerd was het een vel papier met een lamp er achter.

We kunnen nu stellen dat dit allemaal overgang rites waren, met als doel de tekentafel te kunnen simuleren op de computer.
Waar de toenmalige ontwerpers naar op zoek waren was een 1 op 1 omzetting van het tekenbord naar de computer. Echter niemand, met uitzondering van de visionairs, was bereid om aansluitend op deze wens ook anders te leren denken en te werken. Zelfs toen aantoonbaar kon worden gemaakt dat dit betere projecten in minder tijd met minder fouten kon opleveren. De Virtual Building (VB) omgeving welke ArchiCAD wilde vertegenwoordigen was deze verandering, echter niemand wilde het gebruiken. Het was dan ook voor velen gemakkelijker om middels 2D-lijnen en bogen een virtueel model van het gebouw op te zetten. Vandaag de dag lijkt deze gedachte onwaarschijnlijk, maar het was toen wel het geval (en in veel gevallen nog steeds). Veel gebruikers van software als ArchiCAD of MiniCAD, die min of meer van dezelfde generatie waren, gebruikten deze tools met name in de 2D omgeving om zo aan te kunnen sluiten op CAD.

Graphisoft had eind jaren ‘80 (vorige eeuw) een reclameboodschap, waaruit duidelijk blijkt dat zij ver hun tijd vooruit waren. Het ging ongeveer als volgt "Simuleer de gebouwen en niet de tekentafel."
Professionals hoefde alleen maar het gereedschap te veranderen en konden dezelfde concepten en processen behouden, zoals ook van toepassing bij het gebruik van het tekenbord.


Het nieuwe paradigma

BIM (Bouw Informatie Modelleren) is de verandering die in de jaren ‘80 niet tot stand kwam. De basis voor de verandering van concepten en methodes. Om te komen waar we nu zijn nam in totaal 30 jaar in beslag. En dan hebben we het alleen nog maar heel specifiek over software ontwikkeling. BIM is dus niet nieuw ondanks dat dit voor velen wel zo lijkt. BIM als een concept bestaat al sinds de late jaren ‘40, toen het voor het eerst werd gepresenteerd op een universiteit in de Verenigde Staten. Helaas moeten we constateren dat meer dan 50 jaar na deze introductie, de bouwsector, in termen van methoden en concepten van ontwerpen en het gebruik van BIM-software, nog steeds maar aan het begin staan. In deze fase van de adoptie van BIM door de professionals, is niet het vraagstuk welke software (A, B, C, of ABC) moet worden ingezet, de kwestie is eerder die van een paradigma verschuiving van CAD naar BIM en hoe we deze goed tot stand kunnen brengen.

 

De sleutel

Helaas is binnen het onderwijs, welke de nieuwe generatie architecten en ingenieurs opleid, deze onvermijdelijke verandering nog maar mondjesmaat doorgedrongen. Wij denken dat het deze nieuwe generatie van jonge architecten, ingenieurs en aannemers is die de sleutelfiguren zullen zijn om deze veranderingen te stimuleren binnen het onderwijs en daar buiten. Het is redelijk eenvoudig om van software product te veranderen. Het hebben van het beste en meest geavanceerde software product in de wereld, kost uiteindelijk alleen maar geld en veel tijd om te leren deze goed te gebruiken/beheersen. Het moeilijkste is om mensen, hun methoden en houding, te veranderen als dit direct betrekking heeft op hun werk en dagelijks handelen. Het gaat hier namelijk over mensen buiten hun vertrouwde comfort zone te krijgen. Dit kan mogelijk nog generaties duren alvorens men deze verandering als gemeengoed zal beschouwen. Deze verandering moet dus gedegen worden opgepakt en dat is in onze optiek starten bij de huidige opleidingen en hun lesprogramma’s.

De toekomst.

Hierover willen we enkel zeggen: BIM is niet de toekomst, BIM is vandaag! The Future is Today!

 

Deel van de gebruikte referenties.

MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.