BOUWEN IS

MENSENWERK

BIM of BIM? Voor beiden geldt dat de mens een cruciale rol invult. Zonder mens geen proces en zonder proces geen Bouw Informatie Model.

Bouwen doen we al sinds het ontstaan van de mens. Uiteraard in de loop der tijd ondersteund door gereedschappen en machines. Maar altijd is de mens de basis geweest van welk menselijk bouwwerk ook.
De mens bezit namelijk unieke eigenschappen die niet terug te vinden zijn in machines en gereedschappen. Denk hierbij aan creativiteit, relaties zien tussen oorzaak en gevolg, communicatie in schrift en taal, etc.
Allemaal heel basale zaken maar voor een procesinrichting cruciaal.

Gereedschappen, als hard- en software producten, kunnen in de procesinrichting enkel ondersteunen.
Zij zijn opgebouwd uit printplaten en nullen en eenen en kunnen zaken excellent  (mist alles op de juiste manier is geplaatst en geprogrammeerd) uitrekenen of uitvoeren voor ons. Echter, als het gaat om creativiteit of zelfstandige besluitvorming waarbij onderbuik gevoel een rol kan spelen, dan is de mens nog steeds superieur.

Zonder de mens is er vooralsnog geen kunstmatige intelligentie. De mens moet dit ontwikkelen en bouwen om het vervolgens ten dienste te stellen van diezelfde mensheid.

Hierbij is de doelstelling met name gericht op het overnemen van taken die de mens niet meer zelf wil uitvoeren of omdat er geen foutmarge in de bewerking of uitkomst mag zijn.

 

BIM wordt veelal in een adem genoemd met hard- en software. In de optiek van Mister BIM is Bouw Informatie Modelleren niet enkel te vangen in hulpmiddelen.

Goed gereedschap is nodig om goede resultaten te behalen. Echter, goed gereedschap in de handen van mensen die er niet mee overweg kunnen is eerder een teleurstelling dan een verbetering.

Het proces en de daarbij gepaard gaande communicatie zijn mogelijk nog belangrijker dan het gereedschap.

 

BIM mag dan ook in het rijtje van (ver)ander management worden geplaatst. Evenzo als integraal bouwen, ketenintegratie, LEAN, BIG DATA, etc.

BIM staat voor vernieuwing in de bouw waarbij Mens, Proces en ICT hand in hand gaan.

 

Mister BIM ondersteunt organisaties met betrekking tot deze drie-eenheid. Hierbij ligt de scope niet specifiek op één onderdeel van deze drie-eenheid maar juist op de totale samenhang. Bouwen blijft tenslotte mensenwerk.

MISTER BIM | BIM ADVIES, BEGELEIDING & UITVOERING

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.